Embed

Kuran ve Ehl-i Beyt araşt. Aşere (10) Özel Makalesi.

 


           Her gün aşere! (10) Her yer kerbela.
           Kuran ve Ehl-i Beyt araşt. Aşere (10) Özel Makalesi.
           Hz. Adem ( a.s. )'ın Varisi     
           İmam Hüseyin (a.s.):

Hanzele Oğlu Sa'd'ın Şehadeti: 2

''Sizin dostunuz, sahibiniz, ancak Allah'tır ve peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir.'' (Maide Sure-i ayet ilkeleri. 55.)
''Ey Peygamber, bildir, sana rabbinden indirilen emri ve eğer bu tebliği ifâ etmezsen onun elçiliğini yapmamış olursun ve Allah, seni insanlardan korur. Şüphe yok ki Allah, kâfir yani (faşist) olan Kavme, doğru yola gitmek hususunda başarı vermez.'' Maide Surei ayet ilkesi. 67.)
İslâm hukukun başındaki vacibelerin başında gelen marufu emretme görevinin kendi başında bir ekol olduğunun bilgisi eğerli toplum bilim açılarında öğretilmemişse o toplumun eğitim ve sağlıklı bir toplum olmasına da imkansız olur.
Toplumlarda marufu emretmeten temel amaç iyi ve güzel şeylerin yapılanmasında maksat; münkerden sakındırmanın amacı da kötülüklerin tamamıyla etkisiz hale getirmesi bilicinin öğretilmesi gerekir.
Kur’an-ı Kerim ayet ilkeleri: ‘’Eğer bir toplantıda Allah’ın ayetlerine hakaret edilirse buna itiraz amacıyla o toplantıyı hemen terk edin, konu değişinceye kadar oraya dönmeyin.’’ Buyurmaktadır. (Nisa Sûre-i ayet ilkesi. 140 ve En’âm Sûre-i ayet ilkeleri. 68.)
İşte anlaşıldığı gibi ayet ilkelerindeki kesin kararın anlaşılacağı üzere söz konusu toplantılarda  söz Allah ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt olunca buna musama verilmemeli konuların değişmesine çaba harcanmalı ve eğer meselelerin değişmesinde herhangi bir başka mesele konuşulmuyorsa hakaretlerin devam edeceğini kanaat getiriliyorsa elbette toplantının terk edilmesi daha da uygundur. Nitekim de Kur’ân’da da amacın o toplantıyı salt terk etmekten ve bir uyarıda bulunmaktan ibaret olmadığı, konun değiştirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Binaenaley bu gayenin gerçekleşmesi için meşru her yola başvurmalıdır. Bize gelen bazı rivayetlerde İmam Hüseyin (a.s.) ile ashabının Kerbela kıyam devriminde Yezid ordusuyla yapmış olduğu mukayeselerden bir sonunç alınmayinca İmam Hüseyin (a.s.) yollarının açılması ve kendilerinin başka bir ülkeye gidebileceğinin çağrılarını yaptığını görmekteyiz!. ‘’Günah işleyen kimse onu terk edinceye kadar onu rahatsız edin.’’ denilmektedir. (Tenzib, cild. 6, sayfa. 181.) Yazan. imam Dikmen

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !