Embed

Kuran ve Ehl-i Beyt araşt. Aşere (10) Özel Makalesi.

 


           Her gün aşere! (10) Her yer kerbela.
           Kuran ve Ehl-i Beyt araşt. Aşere (10) Özel Makalesi.
           Hz. Adem ( a.s. )'ın Varisi     
           İmam Hüseyin (a.s.):

Hanzele Oğlu Sa'd'ın Şehadeti: 1

Ondan sonra da Hanzele Oğlu Sa'd meydana girdi. Şeytanların taşlarını ok atışıyle defetti ve ok ateşiyle düşmanların ömrünün harmanını ateşledi. O da Beka diyarına göç etti. (Allah rahmet eylesin. Ehl-i Beyt muhabetinden mahrum kalmasın.)

Euzübillahimineşşeytanirracim:
Bismillahirrahmanirrahim!...

''Sizin dostunuz, sahibiniz, ancak Allah'tır ve peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir.'' (Maide Sure-i ayet ilkeleri. 55.)
''Ey Peygamber, bildir, sana rabbinden indirilen emri ve eğer bu tebliği ifâ etmezsen onun elçiliğini yapmamış olursun ve Allah, seni insanlardan korur. Şüphe yok ki Allah, kâfir yani (faşist) olan Kavme, doğru yola gitmek hususunda başarı vermez.'' Maide Surei ayet ilkesi. 67.)

Asıl Nihâi Gaye ve Amaç:

İslâm hukuk felsefe açılarından ki İslam-i devletleşmenin temelinde Kur’an’ın var olması ve bunu akame edilmesinde vahy yoluyla korunmasının gereği ya bir resul ve ya resulunun velayetinin vasiyeti üzerine devleti hükümet edinmesin mecburinin var sayım ile bağdaşlaşması olmasıdır.
İslam’ın birzat Emevioğullarına karşı savaşların verilmesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatlarından sonra tekrar İslam devletinin hükümet edinme görevinin Emevioğullarına teslim edilmesi çok kötü bir vahşet ve barbarlığada yol açmasına neden olmaktadır.
Halbu ki açık ve net bir şekilde Hz. Peygamber (s.a.v.)’den sonra İslam devletinin başına gelebilecek ve idare-i ele alabilecek tek ehliyet sahiplarinin Kur’an’da açıklamalarıyla mevcuttur. Oysa ki görüldüğü gibi İslam hukuk ve kanunlarına karşı olan ve 83 savaşta Hz. Peygamber (s.a.v.)’e karşı amansız savaş veren ve sonunda mağlubiyetiyle yok olan bir Emevioğullarının tekra İslam devletinin hükümet edinleri ve ilk icra edecekleri ise Peygamber (s.a.v.)’in evladlarından intikam almaları ve onları hundarca müslümanım diye halk kitleleri tarafından katletmekleri olmuştur. Yazan. imam Dikmen

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !